Search…
Part 2: How to Resell
Hello, Knight War The Holy Trio Community,
Only a few hours left until the opening of our Marketplace and the first NFT Mystery Box Sales Event, the Ultra Early Warriors round. In this series of articles, we will guide you through how to purchase, resell and open an NFT Mystery Box and see your Weapon NFT info on Knight War The Holy Trio's Marketplace.
This is Part 2: How to resell
Step 1: In the Mystery Box Section, click on the Box you want to sell. Click the button “Approve Sell Item” and confirm your action on MetaMask
Step 2: Click “Sell This Item
Step 3: In the pop-up window, type in the price you want to sell and tick the blank “I agree that sell this box” and Confirm.
Now, your NFT Mystery Boxes have been listed on the Marketplace on the Resold by Users Tab
Note: To change the price or cancel selling, please click the corresponding button as in the image below.

Tiếng Việt:

Hướng dẫn sử dụng Marketplace của Knight War The Holy Trio

Phần 2: Hướng dẫn bán lại NFT Mystery Box

Thân gửi cộng đồng Knight War The Holy Trio,
Chỉ còn vài giờ nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức ra mắt Marketplace và sự kiện mở bán NFT Mystery Box đầu tiên, vòng Ultra Early Warriors. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mua, bán và mở NFT Mystery Box cũng như theo dõi thông tin những vũ khí NFT của bạn trên Marketplace của Knight War The Holy Trio.

Phần 2: Hướng dẫn bán lại NFT Mystery Box

Bước 1: Ở phần Mystery Box, nhấp chuột vào Box mà bạn muốn bán. Chọn "Approve Sell Item" và xác nhận hành động của bạn trên MetaMask.
Bước 2: Click chuột chọn "Sell This Item"
Bước 3: Cửa sổ thông báo hiện lên, nhập giá bạn muốn bán và đánh dấu vào ô "I agree that sell this BOX" và chọn "Confirm".
Giờ đây, những NFT Mystery Box của bạn đã được giao bán trên Marketplace trong mục Resold by Users
Lưu ý: Để thay đổi giá hoặc hủy bán, bạn vui lòng chọn "Cancel Selling" như ảnh dưới.
Vậy là bạn đã hoàn thành các bước bán lại NFT Mystery Box trên Marketplace của Knight War The Holy Trio.
Chúc các bạn thành công.