Search…
Part 1: Tips and How to BUY
How to navigate around our Marketplace and how to Buy your first NFT Mystery Boxes
Hello, Knight War The Holy Trio Community,
Only a few hours left until the opening of our Marketplace and the first NFT Mystery Box Sales Event, the Ultra Early Warriors round. In this series of articles, we will guide you through how to purchase, resell and open an NFT Mystery Box and see your Weapon NFT info on Knight War The Holy Trio's Marketplace.
This is Part 1: How to buy
Step 0: What to prepare
  • Make sure you keep enough BNB in your MetaMask to cover the Gas Fee. The initial NFT Mystery Box Minting fee will be covered by The Knight War Team. However, later gas fee arising from tasks such as reselling, changing price when reselling, Box Opening, etc, will be covered by users.
  • Make sure you connect with The Marketplace with the right Network - Binance Smart Chain Mainnet
  • Currently, we only support MetaMask wallet natively, other wallets may cause unknown problems so make sure you use your MetaMask to connect to the Marketplace to avoid any problems.
  • Expect possible delays to the processes due to possible Binance Smart Chain congestions.
  • The Process is currently optimized for Desktop Web Browsers, so it would be better to use your PC than your mobile device.
Step 1: Access the Marketplace and navigate to Mystery Boxes
At 10:00 AM UTC October 25th, please access
The Marketplace will be ready for you at 10:00 UTC.
Navigate to the Tab Mystery Boxes to start buying your first ever NFT Mystery Boxes
Step 2: Login with your MetaMask Wallet
Login with your Whitelisted wallet address by clicking "Connect Wallet" at the Top Right corner then click "Login with MetaMask". MetaMask will ask you to allow the action by "Signature Request". Please click “Sign”.
Step 3: Navigate to "Sold by Team"
(Demo Version of the Boxes, not the Actual Box Price and Amount)
Once you are logged in, you can start buying the Boxes. To Buy Boxes initially sold by the Knight War Team in the Ultra Early Warriors Round, please navigate to "Sold By Team" Tab.
There will be 500 boxes of 3 types available for this round: 300 Bronze Boxes, 140 Silver Boxes and 60 Gold Boxes.
Here are the details of all the Boxes again:
Step 4: Choose Desired Box Type and Approve Buy Item
Click to choose the Mystery Box you want to buy and are allowed to buy (for example, if your Whitelisted Address is eligible to buy Gold Box and below, you can buy Gold Boxes, Silver Boxes and Bronze Boxes).
The information of the Mystery Box will include: name, picture, the number of boxes you want to buy, ID, price (in KWS and in US dollar), and the description of the box.
Marketplace Demo, not Final Product
Click "Approve Buy Item" to Approve Buying your NFT Mystery Box. This will also check if your Wallet is Whitelisted or not. This will be a one-time approval. Once you have Approved Buying the NFT Mystery Boxes, It won’t appear again, allowing you to buy NFT Mystery Boxes faster later on.
Step 6: Choose amount to buy and click "Buy This Item"
Marketplace Demo, not Final Product
Once Approved, choose the desired number of Boxes you want to buy. You can buy a maximum of 5 boxes per type in a single order. Once you finish that order, you can come back and buy them again. There will be no limit on the maximum amount of Box you can buy. Click “Buy This Item” to buy your NFT Mystery Box
Step 7: Confirm Buy on Marketplace and Confirm on your MetaMask Wallet
Step 8: Congratulations! You have just made your first NFT Mystery Box purchase.
Marketplace Demo, not Final Product
Finally, click "Go To Box Collections" to check your Newly Owned NFT Mystery Box and wait for the System to Mint your NFT Mystery Box purchased on the Marketplace.
By Default, The NFT Boxes will be minted within 5 minutes after Marketplace Opens.
Marketplace Demo, not Final Product
Rest assured, once the boxes are in your Box Collections on the Marketplace, they are already yours. When the label “Waiting” disappears, you can open or resell your boxes.
Thank you and Good luck!

Hướng dẫn sử dụng Marketplace của Knight War The Holy Trio.

Phần 1: Mẹo và Cách Mua

Cách định hướng Marketplace của chúng tôi và làm thế nào để Mua những NFT Mystery Box đầu tiên của bạn.
Thân gửi cộng đồng Knight War The Holy Trio,
Chỉ còn vài giờ nữa thôi chúng tôi sẽ chính thức ra mắt Marketplace và sự kiện mở bán NFT Mystery Box đầu tiên, vòng Ultra Early Warriors. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mua, bán và mở NFT Mystery Box cũng như theo dõi thông tin những vũ khí NFT của bạn trên Marketplace của Knight War The Holy Trio.

Phần 1: Cách mua NFT Mystery Box

Bước 0: Chuẩn bị

  • Hãy đảm bảo rằng bạn giữ đủ BNB trong MetMask của mình để chi trả cho phí Gas. Phí Minting NFT Mystery Box ban đầu sẽ được đội ngũ Knight War hỗ trợ. Tuy nhiên, phí Gas phát sinh trong quá trình mua bán lại, thay đổi giá khi bán lại, NFOpening,... về sau này sẽ do người dùng chi trả. Bạn hãy đảm bảo kết nối của bạn với Marketplace bằng đúng mạng Binance Smart Chain Mainnet.
  • Hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ ví MetaMask gốc, các loại ví khác có thể gây ra sự cố không xác định ví. Vì vậy để tránh mọi sự cố có thể xảy ra, hãy đảm bảo bạn sử dụng ví MetaMask của mình khi kết nối với Marketplace.
  • Chúng tôi dự kiến vấn đề kết nối chậm có thể xảy ra trong quá trình sử dụng do có thể xảy ra tắc nghẽn Binance Smart Chain.
  • Tất cả các quy trình hiện đang được tối ưu hóa cho trình duyệt Web trên máy tính, vì vậy sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng PC thay vì thiết bị di động của mình.

Bước 1: Truy cập Marketplace và tới mục Mystery Box

Vào đúng 10 giờ sáng ngày 25/10/2021 (giờ UTC), vui lòng tuy cập trang web:
https://marketplace.knightwar.io
Marketplace sẽ sẵn sàng mở cửa vào đúng 10:00 UTC.
Đến mục Mystery Box để bắt đầu mua những NFT Mystery Box đầu tiên của bạn.

Bước 2: Đăng nhập với ví MetaMask

Đăng nhập bằng địa chỉ ví trong Whitelist của bạn bằng cách nhấp chuột vào ô "Connect Wallet" ở góc trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào ô "Login with MetaMask" MetaMask sẽ yêu cầu bạn đồng ý kết nối ví bằng cách lựa chọn "Sign" trong phần "Signature Request" của MetaMask.

Bước 3: Đến mục "Sold by Team"

Khi hoàn thành đăng nhập với MetaMask, bạn đã có thể bắt đầu mua các Mystery Box đầu tiên của mình. Để mua những Box đầu tiên tại vòng Ultra Early Warriors, bạn hãy vui lòng đến mục "Sold By Team".
(Phiên bản Demo của các Box, đây không phải Giá và số lượng Box thực tế)
Trong vòng đầu tiên này, sẽ có 500 Box gồm 3 loại: 300 Box Đồng, 140 Box Bạc và 60 Box Vàng. Chi tiết như sau:

Bước 4: Chọn loại Box bạn muốn mua và Approve Buy Item

Nhấp để chọn Mystery Box bạn muốn mua và được quyền mua (ví dụ: nếu tài khoản trong Whitelist bạn đủ đều kiện để mua Golden Box trở xuống, bạn có thể mua Golden Box, Silver Box và Bronze Box).
Thông tin của Mystery Box được hiển thị bao gồm: Tên, hình ảnh, số lượng Box bạn muốn mua, ID, giá cả (tính bằng KWS và quy đổi sang USD) và mô tả của Box.
Nhấp chuột lựa chọn "Approve Buy Item" để đồng ý mua với lựa chọn số lượng và loại Box đã chọn. Thao tác này cũng sẽ kiểm tra sẽm Ví của bạn đã trúng Whitelist hay chưa. Đó cũng sẽ là một lần phê duyệt. Khi bạn đã mua thành công lần đầu tiên thì bước "Approve Buy iTem này sẽ không xuất hiện nữa, cho phép bạn mua NFT Mystery Box nhanh hơn vào các lần sau.
(Marketplace Demo, đây chưa phải bản cuối cùng)

Bước 6: Chọn số lượng mua và click " Buy This Item"

(Marketplace Demo, đây chưa phải bản cuối cùng)
Sau khi được phê duyệt, bạn hãy chọn số lượng Box bạn muốn mua. Mỗi đơn hàng bạn sẽ được mua tối đa 5 Box mỗi loại. Nếu muốn mua nhiều hơn số lượng cho phép, bạn có thể quay lại và mua chúng thêm lần nữa. Sẽ không có giới hạn về số lượng Box tối đa bạn có thể mua. Nhấp chuột vào "Buy This Item" để mua NFT Mystery Box

Bước 7: Xác nhận mua trên Marketplace và Xác nhận hóa đơn trên ví MetaMask.

Bước 8: Chúc mừng! Bạn đã mua thành công những NFT Mystery Box đầu tiên của mình.

(Marketplace demo, đây chưa phải bản cuối cùng)
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô "Go To Box Collections" để kiểm tra NFT Mystery Box mà bạn mới sở hữu và đợi để hệ thống hoàn thành việc Mint những NFT Mystery Box bạn đã mua trên Marketplace.
Mặc định những NFT Box sẽ được Mint trong vòng 5 phút sau khi Marketplace ra mắt (tức là 10:05 UTC).
(Marketplace demo, đây chưa phải bản cuối cùng)
Khi các NFT Mystery Box nằm trong bộ sưu tập Box của bạn trên Marketplace, chúng thuộc quyền sở hữu của bạn. Khi nhãn "Waiting" biến mất, bạn có thể mở hoặc bán lại các Box của mình.
Vậy là bạn đã hoàn thành quá trình mua NFT Mystery Box trên Marketplace của Knight War The Holy Trio.
Cảm ơn và chúc các bạn may mắn!