Search…
NFT Mystery Box Sale Event Series Announcement
(Tiếng Việt bên dưới)
Greetings, Warriors!
We hope that you are doing well. Only 20 days left until the launch of our NFT Marketplace on October 25th, 2021. To prepare for this important launch, a series of big events is coming soon. Are you ready?
Knight War: The Holy Trio Team is excited to announce that we will be holding 3 rounds of NFT Mystery Box Sales starting from October 25th, 2021 until the end of November 15th, 2021, the launch of our Game Beta.
NFT Weapons play a crucial role in the gameplay and progression of the Play-To-Earn mechanics of Knight War The Holy Trio. This means that having a strong NFT Weapon early on can grant you advantages in climbing the Rank of Community Events, namely, the World Boss Hunt Event to reap handsome rewards, which will include the KWS token. So don’t miss the chance to own your NFT earlier and at a cheaper price than everyone else.
Here is the timeline of our Ultimate NFT Mystery Box Sale Event:
  1.
  Ultra Early Warriors Round, starting 10:00 UTC October 25th, 2021, 500 NFT Boxes. Purpose: Getting to know the Marketplace
  2.
  Super Early Warriors Round, starting November 1st, 2021, 4500 NFT Boxes (Tentative). Purpose: Mass adoption
  3.
  Rare and Tenacious Warriors Round, starting November 11th, 2021, 1000 Rarer NFT Boxes (Tentative). Purpose: Premier League
There are 7 types of NFT Mystery Boxes. However, not all will be available for sale in each Round. When you open one of these boxes, you will receive a certain amount of NFT Weapon of different ranks according to the below information:
Weapons’ rarity will be categorized by their star. The more stars a weapon has, the rarer that weapon is. Note that a weapon with a higher rarity also has more power than those with a lower rarity. Currently, Weapons are classified into the following categories according to their tentative rarity:
✩✩✩✩✩✩ 0.03% of the total supply (Mythical)
✩✩✩✩✩ 0.5% of the total supply (Legendary)
✩✩✩✩ 1% of the total supply (Epic)
✩✩✩ 11% of the total supply (Rare)
✩✩ 22% of the total supply (Uncommon)
✩ 65.47% of the total supply (Common) Box Details:
Single Type Box (open 1 NFT)
  Bronze Box, containing 1 random NFT Weapon, ranking from 1-star to 2-star.
  Silver Box, containing 1 random NFT Weapon, ranking from 1-star to 3-star.
  Gold Box, containing 1 random NFT Weapon, ranking from 1-star to 4-star.
  Platinum Box, containing 1 random NFT Weapon, ranking from 2-star to 4-star.
  Diamond Box, containing 1 random NFT Weapon, ranking from 3-star to 5-star.
Multi-type Box (open Multiple NFT)
  The Holy Trio Box, containing 3 random NFT Weapons, ranking from 1-star to 4-star.
  The Holy Penta Box, containing 5 random NFT Weapons, ranking from 1-star to 5-star.
All Sale events will require users to hold a certain amount of KWS to enter. Registration method of either Whitelist or Public will be announced exclusively for each round.
Holders/Stakers Eligibility to buy (Depend on Official Rules of each round):
✅Holding at least 5,000 KWS will allow you to buy Bronze Boxes and Silver Boxes
✅Holding at least 10,000 KWS will allow you to buy Bronze Boxes, Silver Boxes and Gold Boxes
✅Holding at least 25,000 KWS will allow you to buy Bronze Boxes, Silver Boxes, Gold Boxes and Platinum Boxes
✅Holding at least 50,000 KWS will allow you to buy Bronze Boxes, Silver Boxes, Gold Boxes, Platinum Boxes and The Holy Trio Boxes
✅Holding at least 100,000 KWS will allow you to buy all of the boxes: Bronze Boxes, Silver Boxes, Gold Boxes, Platinum Boxes, Diamond Boxes, The Holy Trio Boxes and The Holy Penta Boxes
General Notice:
  Once purchased, investors have the choice to either resell the Box on our Marketplace or Open the Box to receive Weapon NFT.
  Purchased Mystery Boxes can be resold on our Marketplace
  Opened Boxes, i.e. The NFTs received, can be resold on The Marketplace freely at a later date to guarantee the value of the Mystery Boxes.
Latest Update:
Currently, the Ultra Early Warriors Round has been announced. You can follow the event details here.

Tiếng Việt

Knight War: The Holy Trio công bố chính thức sự kiện mở bán NFT Mystery Box

Chào mừng các chiến binh đến với sự kiện lần này. Chỉ còn 20 ngày nữa, vào ngày 25/10/2021, Knight War: The Holy Trio sẽ ra mắt chính thức hệ thống Marketplace. Để chuẩn bị cho ngày ra mắt này, một chuỗi những sự kiện hoành tráng sẽ diễn ra. Các chiến binh đã sẵn sàng chưa?
Đầu tiên, đội ngũ phát triển Knight War: The Holy Trio xin thông báo đến cộng đồng chiến binh Knight War về sự kiện hold KWS để nhận được cơ hội tham gia chương trình MỞ BÁN NFT MYSTERY BOX. Chương trình bao gồm 3 đợt mở bán, bắt đầu từ ngày ra mắt Marketplace 25/10/2021 và kéo dài đến ngày ra Beta Game 15/11/2021.
Hệ thống vũ khí NFT đóng một vai trò rất quan trọng trong lối chơi và sự phát triển của cơ chế Play-To-Earn của Knight War: The Holy Trio. Việc sở hữu một vũ khí NFT mạnh từ giai đoạn sớm có thể mang lại cho bạn rất nhiều lợi thế trong việc đua top tại các Event như World Boss Hunt Event. Giành vị trí cao trong những event này sẽ đem đến những phần thưởng hấp dẫn, bao gồm cả đồng KWS. Vì vậy, đừng bỏ lỡ lợi thế sở hữu ngay vũ khí NFT từ sớm với giá rẻ hơn mọi người.
Dưới đây là tiến trình của sự kiện MỞ BÁN NFT MYSTERY BOX của Knight War:
  1.
  Ultra Early Warriors Round: Bắt đầu từ 25/10/2021, mở bán 500 NFT Boxes. Đây là vòng đầu tiên, cho phép các chiến binh làm quen với hệ thống Marketplace
  2.
  Super Early Warriors Round: Bắt đầu từ 01/11/2021, mở bán 4500 NFT Boxes. Với số lượng box vượt trội, vòng này sẽ mở rộng cơ hội sở hữu vũ khí NFT cho mọi chiến binh.
  3.
  Rare and Tenacious Warriors Round: Bắt đầu từ 11/11/2021, mở bán 1000 NFT Boxes cấp độ hiếm cao hơn. Đây chính là vòng đem đến cho các chiến binh cơ hội sở hữu vũ khí NFT chất lượng nhất.
Tại sự kiện lần này, có tổng cộng 7 loại NFT Mystery Box khác nhau. Tuy nhiên, không phải cả 7 loại đều cùng được bán trong từng vòng. Khi mở một NFT Mystery Box, bạn sẽ nhận được một số lượng vũ khí NFT nhất định có cấp độ hiếm khác nhau.
Độ hiếm của vũ khí NFT sẽ được phân loại theo số sao của chúng. Vũ khí NFT càng có nhiều sao, độ hiếm và sức mạnh sẽ càng cao. Hiện tại, vũ khí NFT được phân thành các cấp độ hiếm sau:
✩✩✩✩✩✩ 0.03% tổng số vũ khí (Hầu như ko ra)
✩✩✩✩✩ 0.5% tổng số vũ khí (Cực hiếm)
✩✩✩✩ 1% tổng số vũ khí (Siêu hiếm)
✩✩✩ 11% tổng số vũ khí (Khá hiếm)
✩✩ 22% tổng số vũ khí (Ít người có)
✩ 65.47% tổng số vũ khí (Nhiều người có)
THÔNG TIN VỀ CÁC LOẠI NFT MYSTERY BOX:
Bronze Box, cho ra 1 vũ khí NFT ngẫu nhiên từ 1-2 sao
Silver Box, cho ra 1 vũ khí NFT ngẫu nhiên từ 1-3 sao
Gold Box, cho ra 1 vũ khí NFT ngẫu nhiên, từ 1-4 sao
Platinum Box, cho ra 1 vũ khí NFT ngẫu nhiên, từ 2-4 sao
Diamond Box, cho ra 1 vũ khí NFT ngẫu nhiên, từ 3-5 sao
The Holy Trio Box, cho ra 3 vũ khí NFT ngẫu nhiên, từ 1-4 sao
The Holy Penta Box, cho ra 5 vũ khí NFT ngẫu nhiên, từ 1-5 sao
Tất cả các vòng bán trong sự kiện MỞ BÁN NFT MYSTERY BOX đều sẽ yêu cầu người dùng phải hold một lượng KWS nhất định để tham gia. Phương thức đăng ký Whitelist hoặc Public sẽ được công bố riêng cho từng vòng.
Điều kiện cần đạt để Holders/Stakers tham gia sự kiện:
✅Holding ít nhất 5,000 KWS để được mua Bronze Boxes và Silver Boxes
✅Holding ít nhất 10,000 KWS để được mua Bronze Boxes, Silver Boxes và Gold Boxes
✅Holding ít nhất 25,000 KWS để được mua Bronze Boxes, Silver Boxes, Gold Boxes và Platinum Boxes
✅Holding ít nhất 50,000 KWS để được mua Bronze Boxes, Silver Boxes, Gold Boxes, Platinum Boxes và The Holy Trio Boxes
✅Holding ít nhất 100,000 KWS để được mua tất cả các loại NFT Box bao gồm: Bronze Boxes, Silver Boxes, Gold Boxes, Platinum Boxes, Diamond Boxes, The Holy Trio Boxes và The Holy Penta Boxes
Thông báo chung:
  Sau khi mua NFT Mystery Box, nhà đầu tư có quyền lựa chọn bán lại Box trên Marketplace của Knight War: The Holy Trio hoặc mở Box để nhận vũ khí NFT ngẫu nhiên.
  NFT Mystery Box đã mua có thể được bán lại trên Marketplace
  Vũ khí NFT nhận được sau khi mở hộp chưa được bán trên Marketplace trước ngày Game Beta ra mắt để đảm bảo giá trị của các NFT Mystery Box. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức qua các kênh truyền thông của Knight War The Holy Trio và trang tin tức chính thống khác. Đừng quên theo dõi và liên tục cập nhật.
Cập nhật mới nhất:
Hiện tại, Knight War: The Holy Trio sẽ công bố thông tin chi tiết cho vòng mở bán Ultra Early Warriors Round. Bạn có thể xem thêm chi tiết tại đây.
Các thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên các nền tảng Truyền thông chính thức của Knight War:
- Website: https://knightwar.io
- Telegram: https://t.me/knightwarplaytowin
- Twitter: https://twitter.com/knightwarp2e
- Medium: https://medium.com/@knightwarp2e
Last modified 14d ago